This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

TRÉNINGOVÉ RIEŠSKIA OER CRAFT

DOMOV / ŠKOLSKIA

TRÉNINGOVÉ RIEŠSKIA OER CRAFT

OER-CRAFT si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ vedúce k udržaniu ich konkurencieschopnosti pre zvýšenie ich rastu a zamestnanosti. Neexistuje žiadna EÚ definícia „remeselných podnikov“. Odvetvie umeleckých remesiel a hand-made výrobkov je veľmi rôznorodé a pokrýva celý rad rôznych remesiel a profesií. Nakoľko sú charakteristiky týchto remeselných podnikov veľmi podobné mikropodnikom, sú zaraďované do tejto kategórie.

Ústrednou myšlienkou projektu OER-CRAFT je vyvinúť a nasadiť otvorenú on-line vzdelávaciu platformu (OER = open educational resources) so široko prístupným tréningovým obsahom, zmeranú na mikro a remeselné podniky, ktorá by podporila ich prístup na jednotný trh EÚ a využitie možností trhu celej EÚ, čo môže viesť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. Táto koncepcia podporuje rast a zamestnanosť prostredníctvom využitia nevyužitých príležitostí EÚ ako aj podporou zapojenia sa do jednotného trhu EÚ.

Projekt OER-CRAFT rieši tieto špecifické potreby a priority, ktoré zodpovedajú takto stanoveným politikám. Okrem toho sa projekt zameriava na špecifické stratégie EÚ pre podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EÚ2020.

NAŠE KURZY

Select your course:

   BRANDING A KOMUNIKÁCIA
   ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
   IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU
   ANALÝZA TRHU
   BRANDING A KOMUNIKÁCIA
Training Fiche (BC_1_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako môžete definovať svoj výrobok. Správna tvorba ... • Definujte svoju cieľovú skupinu, predtým ako začnete s definovaním výrobku je dôležité vedieť, kto je vaša cieľová skupina. Vaša ...

Training Fiche (BC_2_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako si vybrať názov značky. Branding Vašej spoločnosti ... • Cieľová skupina, zvážte kto sú (alebo budú) vaši najdôležitejší zákazníci. Budú to staršie alebo mladšie osoby? Bohaté alebo ...

Training Fiche (BC_3_SK) -
Zameranie tohto tréningového modlu je Ako si navrhnúť podnikový imidž. Firemný imidž je spôsob, ... • Preskúmajte históriu, poslanie a využívané metódy: Predtým, ako začnete vytvárať podnikový imidž pre verejnosť, je veľmi dôležité, ...

Training Fiche (BC_4_SK) -
Rozhodnutie o tom, aké kanály použijete nie je jednoduché. Pred rozhodnutím aký komunikačný ... • Identifikujte cieľových prijímateľov správy: Nájdite názvy pozícií ľudí, ktorí rozhodujú alebo ovplyvňujú rozhodnutia o nákupe ...

Training Fiche (BC_5_SK) -
Branding a komunikácia tvoria veľkú časť každej spoločnosti, pretože správnym brandingom a ... • Odporučenie: Pochopte silu svojej značky: Branding je cestou, ako určiť svoju identitu, ktorá vyjadruje hodnoty vášho podnikania. Prvým ...

Course (BC_C_1_SK) -
Výber správnych komunikačných kanálov pre vašu spoločnosť nie je jednoduchý. Predtým ako začnete hľadať rôzne komunikačné kanály, ...

Course (BC_C_2_SK) -
Firemný imidž je spôsob, akým sa prezentujete na verejnosti, napríklad zákazníkom a investorom. Firemný ...

   ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Training Fiche (BL_1_SK) -
V súčasnosti sa vedie diskusia o vhodnosti príslušného podnikateľského modelu a podnikateľského ... Podnikateľský plán je tradične považovaný za základný nástroj pri zakladaní a rozvoji vášho podnikania nielen preto, že je užitočné ...

Training Fiche (BL_2_SK) -
V inom tréningovom module, ktorý sa týkal internacionalizácie, sme sa už venovali jednotnému európskemu ... • Jednotný digitálny trh. Jednotný digitálny trh znamená, že podniky a ľudia získajú on-line prístup k výrobkom a službám bez ohľadu ...

Training Fiche (BL_3_SK) -
V mnohých prípadoch o úspechu alebo možnosti dosiahnutia konkurenčnej výhody pre váš podnik ... • Duševné vlastníctvo. Duševné vlastníctvo je výhradné právo nad výtvormi duševnej činnosti. Rozdeľuje sa na dve časti: duševné ...

Training Fiche (BL_4_SK) -
Vedeli ste, že mnohé malé a stredné podniky prežili túto krízu vďaka tomu, že sa stali ... • Jednotný európsky trh. Hoci si možno myslíte, že vyvážate svoj tovar a služby ak ich predávate v jednom z členských štátov, technicky ...

Training Fiche (BL_5_SK) -
Európska únia si je vedomá ťažkostí vo všetkých členských štátoch, ... • Legislatívne požiadavky na založenie spoločnosti. Vo všeobecnosti, hlavné legislatívne požiadavky na založenie vašej spoločnosti budú ...

Course (BL_COU_SK) -
V rámci thoto kurzu je našim cieľom ďalej prejsť prvé kroky, ktoré potrebujete urobiť pre založenie ...

   IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU
Course (ICT1COU_SK) -
WordPress je systém na správu obsahu (tzv. CMS – content management system), ktorý sa dá použiť na vytváranie ...

Course (ICT2COU_SK) -
On-line propagácia je pre každé podnikanie dôležitou súčasťou každodennej činnosti. Pokiaľ ...

Training Fiche (ICT_1_SK) -
Tento tréningový manuál je zameraný na to, ako používať, rozširovať a zlepšovať ... Používanie sociálnych médií na marketing môže umožniť malým podnikateľom rozšíriť ich dosah na väčší počet zákazníkov. Vaši ...

Training Fiche (ICT_2_SK) -
Tento tréningový manuál je o tom, ako si vytvoriť vlastné webové stránky prostredníctvom ... Využitie WordPress si vyžaduje web server s PHP and MySQL! Ako si nastaviť webové stránky pomocou WordPress v niekoľkých krokoch. • Názov ...

Training Fiche (ICT_3_SK) -
Ako si založiť obchod na internete: Ak čítate tento materiál, potom ste sa pravdepodobne sami seba spýtali nasledovnú ... • Nápad: Pokiaľ rozmýšľate nad založením vlastného on-line obchodu, pravdepodobne už máte určitú predstavu o podnikaní, sortimente ...

Training Fiche (ICT_4_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako vyťažiť čo najviac z CRM softvérov. Riadenie vzťahov ... Softvér CRM je technológia podporujúca riadenie vzťahov so zákazníkmi. Je to miesto, kde môžete uchovávať informácie o zákazníkoch, spoločníkoch, ...

Training Fiche (ICT_5_SK) -
Internacionalizácia je kľúčovým trendom v e-commerce, ktorý pomáha rozvíjať on-line podnikanie. ... • Nástroj na hľadanie nových trhov: Tento nástroj navrhnutý Google, umožňuje posúdiť úroveň konkurencie na vašom cieľovom trhu tým, ...

   ANALÝZA TRHU
Training Fiche (MA_1_SK) -
Zatiaľ čo mikropodniky zvyčajne veľmi dobre poznajú svoj miestny trh ako aj zákazníkov, niekedy dokonca aj ... Čo znamená analýza trhu? • Jednoducho povedané, prostredníctvom analýzy trhu sa študuje atraktivita a dynamika špecifického trhu v rámci ...

Training Fiche (MA_2_SK) -
Mikropodniky zvyčajne celkom dobre poznajú svoj trh a zákazníkov, niekedy dokonca aj osobne, preto nie je nutné ... On-line nástroje a zdroje • V súčasnej dobe hrajú on-line technológie pri analýze zahraničného trhu pre mikropodniky kľúčovú rolu, ...

Training Fiche (MA_3_SK) -
Správne upravenie svojho produktu na podmienky miestneho trhu (t.j. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách ... Čo znamená lokalizácia? • Lokalizácia je zohľadnenie a prispôsobenie všetkých možných zložiek produktu pre konkrétny cieľový trh. ...

Training Fiche (MA_4_SK) -
Jednou z bariér vstupu na zahraničný trh, ktorým čelia nie len mikropodnikatelia v oblasti umenia a remesiel, ale aj ... • Budovanie dôvery so zákazníkmi a tvorba profilu dôveryhodného nezávislého predajcu je dobrou cestou ako sa etablovať a úspešne predávať ...

Training Fiche (MA_5_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako nájsť zahraničných partnerov za účelom rozšírenia ... Hľadanie partnerov je jednou z fáz začlenených do komplexného procesu analýzy trhu a stratégie vstupu na trh. Hľadanie partnerov významne ...

Course (MA_C_1_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_2_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_3_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_4_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_5_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...