This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

AKTUALITYOER-CRAFTS

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

crafts
SPUSTENIE WEB STRÁNKY
2015-12-01

Tím projektu OER-CRAFT si Vás dovo?uje privíta? na našej novej web stránke.

Dúfame, že Vám poskytne množstvo užito?ných infromácií.

Táto viacjazy?ná webstránka je užívate?sky preh?adná a bude aktualizovaná po vytvorení hlavných výsledkov projektu.


Obsahuje informácie o projekte a partneroch, o všetkých verejne dostupných výsledkoch, informácie o podujatiach a disemina?ných aktivitách vykonávaných po?as projektu a v nasledujúcich dvoch rokoch.

Naviac Vám poskytuje možnos? kontaktova? koordinátora projektu, ako aj možnos? oboznámi? sa s výsledkami nášho projektu.

Dúfame, že bude pre Vás užito?ná.
Zosta?te s nami!