This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

NEWS ABOUT OER-CRAFTS

Home / Ness

NEWS

crafts
ERASMUS PLUS OER-CRAFT Prima reuniune de proiect
2015-10-20

Selectat în cadrul ultimei (si cel de-al doilea) apel pentru aplicații ale Programului "+ Erasmus" (noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, aliniat cu strategia E2020, care rulează în perioada 2014-2020), încadrat în așa-numita " Acțiune-cheie - 2 "(KA2), sub-acțiunea " Parteneriate strategice ", proiectul OER-CRAFT a orgnizat reuniunea de lansare, in data de 16 și 17 septembrie anul trecut. Coordonat de Universitatea din Malaga (UMA) Spania, sub supravegherea Prof. dr. Ana M. Castillo Clavero (profesor la Facultatea de Business și Economie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor), și gestionat de către Oficiul de Relații internaţionale și de cooperare, subordonat Prorectoratului pentru Comunicații și afaceri internaționale, proiectul are o durată de 2 ani (01/09 / 2015-31 / 08/2017), și sre instituții partenere, organizații și asociații din 6 țări, toate cu o vastă experiență în proiecte finanțate de UE: Universitatea Komenského din Bratislava, SK; IDP sas di Giancarlo Costantino (parteneri de dezvoltare din Italia), IT; Institut de Haute Formarea aux Politiques Communautaires ASBL, BE; Internet de Web Solutions S.L., ES; Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Pafou, CY; Asociatia EDUNET, RO; Asoc. de Mujeres Empresarias y Profesionales de Malaga, ES.

Obiectivul principal al proiectului este crearea unei platforme OER ("Open Educational Resources "= resurse educationale deschise) on-line, inclusiv o colecție de bune practici, proceduri și sfaturi, menite să promoveze crearea de micro-întreprinderi (inclusiv cele formate dintr-o singură persoană), în domenii de artizanat/meșteșuguri (de exemplu. textile, ceramica, bijuterii, etc.), concentrate asupra antreprenorilor actuali sau viitori din zonele rurale, ale oricărei regiuni la oricare din țările UE participante, care, de multe ori, nu dispun de instrumentele și sfaturile necesare pentru a înceape propria afacere și de a dezvolta pe deplin potențialul lor neexploatat, și, astfel, de a promova de piață propriile produse și / sau servicii, nu numai la nivel local și / sau regional, ci și la nivel național / UE, și chiar la nivel internațional.

Organizata la Universitatea din Malaga, în sala de consiliu a Aulario-V (Rosa Galvez) Building, unde se află Biroul de Relații Internaționale și Cooperare, întâlnirea a avut ca obiectiv principal să stabilească bazele managementului de proiect și principalele aspecte de organizare (de management administrativ, management financiar, de comunicare, de promovare, diseminare, produse intelectuale, calitate, durabilitate, etc.) au fost tratate cu succes și s-au parcurs toate punctele planificate pe ordinea de zi. În plus față de sesiunile tehnice, participanții au avut posibilitatea de a face un tur în jurul orașului.

Proiectul are printre obiectivele sale principale si scopul de stabilire a unei rețele solide și de lungă durată, constituitde din părțile cheie interesate (externe), care pot contribui, într-o manieră foarte bună, in a susține, sprijini și extinde, in continuare, rezultatele și realizările proiectului, atât în timpul celei de durata de viata a proiectului și dincolo de terminarea aceastuia, în timp ce consolidarea unei "nucleu" de parteneri de incredere, care pot fi ușor aliate și angajati în noi eforturi și proiecte comune, în viitorul apropiat