This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

Project OER-CRAFTS

Home / Project

PROJECT OER CRAFT

OER-CRAFT are ca scop sa abordeze capacitatea și nevoile de formare ale micro-întreprinderilor din întreaga UE, de a susține a competitivitatea lor , pentru o creștere sporită și locuri de muncă. Nu există o definiție UE a întreprinderilor meșteșugărești. "Sectorul meșteșugăresc" este foarte divers, acoperind o multitudine de diferite profesii și meserii. Cu toate acestea, întreprinderile meșteșugărești au caracteristici foarte asemănătoare cu micro-întreprinderile și, prin urmare, sunt grupate în această categorie.

Ideea din spatele proiectului OER-CRAFT este aceea de a dezvolta și implementa Resurse Educaționale Deschise ( module si conținuturi de formare deschise și disponibile pe scară largă) care vizează micro întreprinderi meșteșugărești, care să încurajeze accesul acestora la piața unică UE și oportunități UE, pentru a spori, în cele din urmă, competitivitatea lor. Conceptul este acela de a promova creșterea și ocuparea , prin folosirea oportunităților UE insuficient utilizate și promovarea participării la piața unică a UE.

PROIECTUL OER-CRAFT se adresează acestor nevoi și priorități specific, asa cum sunt ele identificate in declarații de politică. În plus, proiectul se adresează strategiilor specifice ale UE, în promovarea creșterii inteligente, durabile și incluzive a UE 2020

Află mai multe