This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

AKTUALITY OER-CRAFTS

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

crafts
SPUSTENIE WEB STRÁNKY
2015-12-01

Tím projektu OER-CRAFT si Vás dovo?uje privíta? na našej novej web stránke. Dúfame, že Vám poskytne množstvo užito?ných infromácií. Táto viacjazy?ná webstránka je užívate?sky preh?adná a bude aktualizovaná po ...

crafts
ÚVODNÉ STRETNUTIE PROJEKTU ERASMUS PLUS OER-CRAFT
2015-10-20

Projekt OER-CRAFT bol vybraný v rámci poslednej (a druhej) výzvy na podávanie projektov Erasmus+(nový program Európskej únie zameraný na podporu vzdelávania, tréningu, mládeže a športu, v súlade so stratégiou Európa 2020, ...Network

HODNOTENIE

Pozri si literatúru vzťahujúcu sa k projektu OER-CRAFT, ktorý si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ.

   +

1 2 3