This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Analýza trhu
MARKET ANALYSIS

Jednoducho povedané, analýza trhu skúma atraktivitu a dynamiku konkrétneho trhu. Porozumenie zákonitostiam fungovania zahraničného trhu a preferenciám zákazníkov je veľmi ...

crafts
ARCHITEKTÚRA ZNAČKY
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, ...

crafts
Architektúra značky
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, ...

crafts
Dôvera zákazníkov
MARKET ANALYSIS

budovanie dôvery v očiach zákazníkov znamená budovanie dôveryhodného a výnimočného profilu predajcu. Tri hlavné aspekty relevantné pre mikro podniky v oblasti ...

crafts
DPH
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Ide o skratku pre daň z pridanej hodnoty, ktorá je veľmi rozšírenou daňou v Európe aj vo svete, ktoru je zaťažená spotreba tovarov a služieb. V podstate ide o extra percento ...

crafts
Duševné vlastníctvo
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (The World Intellectual Property Organisation) definuje duševné vlastníctvo ako výtvory duševnej činnosti, ako sú vynálezy, ...

crafts
E-commerce (elektronické obchodovanie)
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Elektronické obchodovanie vo všeobecnosti predstavuje výmenu tovarov a služieb cez internet. Môže sa tiež nazývať online predajom. V posledných rokoch tento typ obchodovania výrazne ...

crafts
IKT - informačné a komunikačné technológie
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

IKT je celkové označenie, ktoré zahŕňa akékoľvek komunikačné zariadenia a aplikácie, ako napríklad radio, televízia, mobilné telefóny, počítače ...

crafts
INCOTERM
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

INCOTERM je skratka pre medzinárodné obchodné podmienky (International Commercial Terms). Ide o medzinárodne uznávané obchodné podmienky a doložky podporované medzinárodnou ...

crafts
Korporátny imidž
BRANDING AND COMMUNICATION

Korporátny imidž je pojem vzťahujúci sa k reputácii podniku. Je to “obraz” o našom podniku ktorý očakávame v očiach verejnosti. Korporátny imidž pozostáva ...

crafts
Logo
BRANDING AND COMMUNICATION

Logo je grafický symbol využívaný na identifikáciu podniku, organizácie produktu alebo značky. Logo môže byť zobrazované popri mene spoločnosti alebo aj namiesto neho, ...

crafts
Lokalizácia
MARKET ANALYSIS

Lokalizácia znamená prispôsobovanie všetkých súčastí produktu konkrétnemu cieľovému trhu. Komponenty produktu zahŕňajú výrobok samotný, ...

crafts
manažment vzťahov so zákazníkmi
BRANDING AND COMMUNICATION

Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM) je pojem vzťahujúci sa k postupom, stratégiám a technológiam, ktoré podniky využívajú na riadenie a analyzovanie ich ...

crafts
návratnosť investícieň
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Ukazovateľ ROI predstavuje ukazvateľ profitability (ziskovosti), ktorý naznačuje či podnik využíva svoje zdroje efektívne.

crafts
optimalizácia pre internetové vyhľadávače
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

SEO je etablovná skratka pre optimalizáciu alebo optimalizačné nástroje pre internetové vyhľadávanie. Optimalizácia pre internetové vyhľadávanie je metodológia ...

crafts
Partneri
MARKET ANALYSIS

Partneri sú všetky subjekty, ktoré pomáhajú priniesť vaše výrobky koncovým zákazníkom na cieľových trhoch v zahraničí. Na identifikáciu ...

crafts
Podnikateľský plán
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Jednoducho povedané, je to dokument, v ktorom je spísaný podnikateľský nápad. Mal by obsahovať podrobnú informáciu o výrobku, jeho výrobcoch, potrebách zákazníkov, ...

crafts
predajný proces (voľný preklad)
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sledovanie predajného procesu je jedným z prístupov k predaju. Je založený na princípoch predajného procesu. Popisuje jednotlivé kroky, ktoré predajcovia podstupujú od ...

crafts
Sociálne média
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sociálne média je spločné pomenovanie pre online komunikačné kanály, ktoré môžete využiť na komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Sú založené ...

crafts
Stratégia vstupu na trh
MARKET ANALYSIS

Je to celkové pomenovanie pre spôsob, ako plánujete vstúpiť na zahraničný trh. Hlavné rozhodnutia v rámci stratégie vstupu na trh sa týkajú marketingu (najmä ...

crafts
ZNAČKA
BRANDING AND COMMUNICATION
MARKET ANALYSIS

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv. “Hodnota” ...

crafts
Značka
BRANDING AND COMMUNICATION

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv. “Hodnota” ...